Projekt & Samarbeten

Sigtunastiftelsen har en omfattande utbildnings och forskningsverksamhet. Målet är att bearbeta frågor som utifrån ett kristet humanistiskt perspektiv är viktiga för vårt samtida och framtida samhälle. Våra pågående projekt och samtal är samlade under fyra profilområden: Det mångreligiösa och mångkulturella samhället, Medier tro och samhälle, Hållbarhet för hela människan och Dialog kultur, vetenskap och tro.

Pågående projekt & samarbeten

Avslutade projekt